Plan

Locatie

Hof Lindebeek, voorheen Stevenshof, ligt op een rustige, mooie locatie in het dorp Stevensbeek. Hof Lindebeek bestaat uit een complex van panden met monumentale status en omliggende gronden. De gebouwen dragen een rijke historie en zijn gebouwd in 1910-1913. Ze hebben o.a. gediend als modelboerderij, klooster en groepsaccommodatie. Reuvers Duurzame Ontwikkeling heeft de locatie gekocht en wil de kloostergebouwen en direct aangrenzende gronden herbestemmen voor wonen met zorg en omliggende gronden ontwikkelen voor woningbouw en groen/water. 

Aan de achterkant van het voormalige kloostergebouw worden 3 woongebouwen gerealiseerd, die samen met het hoofdgebouw een carré vormen. In deze gebouwen willen wij onze woongemeenschap voor 23 huishoudens (stellen, kleine gezinnen, een-oudergezinnen en alleenwonenden) vestigen, zodat wij onze visie en missie: 'wonen met elkaar in goed nabuurschap en zorg hebben voor elkaar en anderen die op ons pad komen', kunnen realiseren.

Reuvers Duurzame Ontwikkeling staat ervoor open om onze woongemeenschap hier te realiseren en wil dan ook aan onze plannen medewerking verlenen. Wij zijn erg blij dat wij deze unieke gelegenheid krijgen. De bouwvergunning is verleend. De bouw voor de woongemeenschap begint in de herfst van 2021.
De verwachte oplevering is in oktober 2022.

Voorzieningen in Stevensbeek en omgeving

In Stevensbeek zijn veel scholen: Metameer havo/vwo, de Korenaer V.S.O., basisschool Pater Eymard, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf.
Boxmeer, St. Anthonis en Overloon zijn plaatsen die op 3 tot 6 kilometer afstand van Stevensbeek liggen. Venray ligt op 11 kilometer afstand. In deze plaatsen zijn veel voorzieningen en winkels.
Vanuit Stevensbeek vertrekt 1x per uur een bus naar Boxmeer en 1x per uur een bus naar Venray. Vanuit Boxmeer en Venray rijden 2x per uur treinen richting Nijmegen en Roermond.

Kerngroep

De initiatiefnemers Piet Vloemans (voorzitter) en Marjan Driessen (penningmeester) vormen met Bea Nijhof (secretaris)en Brigitte Mildner (lid)het eerste bestuur van vereniging Binnentuin-Hoflindebeek. Zij ontwikkelen samen met Reuvers Duurzame Ontwikkeling het plan een woongemeenschap in de 3 woongebouwen te huisvesten.
Deze kerngroep zoekt gelijkgestemde belangstellenden om samen de woongemeenschap te realiseren.
Er zijn verscheidene gesprekken geweest met de directeur van Reuvers Duurzame Ontwikkeling te Oss, Dhr. Theo van der Maazen en architect Frans van de Looi van architectenbureau van de Looi te Arnhem teneinde een project te ontwikkelen dat alle partijen past.

Woongemeenschap

De woongemeenschap is een gemeenschap van gelijkgestemden met als rechtsvorm de vereniging. Het in een vertrouwde en kleinschalige omgeving wonen en zorg geven of ontvangen, is uitgangspunt. Dat betekent dat bewoners een zorgtaak naar elkaar hebben, als dit nodig of gewenst is. Voortdurend wordt geprobeerd de balans tussen jezelf en het helpen van de ander op peil te houden, zodat het haalbaar blijft voor elkaar te zorgen. 

De woongemeenschap kent geen specifieke doelgroep wat betreft samenstelling van een huishouden of leeftijd. In de gemeenschap voelt elk individu zich beschermd en veilig. Elke bewoner mag er zijn, zijn/haar kwaliteiten tonen en inzetten. De gemeenschap is een plek voor groei en persoonlijke ontwikkeling van de bewoners.  
                
De 
ambitie van de gemeenschap is het creëren van een zorgzame omgeving met goed nabuurschap. Het gaat dan om helpen bij dagelijkse dingen, bijv. koken en wassen voor elkaar en gezamenlijke activiteiten, bijv. samen de tuinen onderhouden. Dat betekent dat naast het in gemeenschapsverband elkaar helpen, ook professionele zorg nodig zal blijven. Dit zal echter beperkter zijn dan bij individuele bewoning. Daarnaast biedt de gemeenschap bescherming tegen eenzaamheid. Voor de ouderen die in zorgappartementen in het kloostergebouw komen wonen, kunnen we een functie hebben als maatje of vrijwilliger. Het kloostergebouw hoort niet bij woongemeenschap de Binnentuin, maar gaat beheerd worden door een zorgorganisatie.                        

De gemeenschap heeft een ‘groene’ doelstelling, namelijk duurzaam, natuurinclusief en sociaal leven en wonen op gelijkwaardige basisDaarbij hoort ook het delen van spullen en ruimtes en gastvrijheid, openheid naar de grotere omgeving:

  • een gezamenlijke groententuin, kleinfruit-, bloemen- en/ of kruidentuin en boomgaard;
  • het delen van (tuin)gereedschap, wasmachines, vervoer, etcetera;
  • gezamenlijke binnen- en buitenruimtes voor ontmoeting;
  • actieve rol in de ontmoeting met  andere bewoners van Hof Lindebeek, het zorgcomplex in het monument en de bewoners van Stevenbeek door het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap én omgeving.

Wonen

Er worden drie woongebouwen met ontmoetingsruimte ontwikkeld. Hierin worden 23 woningen en appartementen gevestigd, die zijn voorzien van alle benodigde voorzieningen. Daarnaast  zijn er gemeenschappelijke voorzieningen: 'n ontmoetingsruimte, 'n schuur, bergruimte, wasruimte en logeerkamer. Omdat er ruimtes worden gedeeld, kunnen de woningen met minder woonoppervlakte toekomen. De woningen en appartementen zijn levensloopbestendig. In de boven-appartementen is het goed mogelijk een traplift te plaatsen.
De woningen zijn te koop; de beneden- en boven-appartementen zijn te huur (huurtoeslag mogelijk). Alle beneden-appartementen zijn al toegewezen. Er zijn nog boven-appartementen te huur.

De woningen en appartementen worden duurzaam gebouwd en hebben geen gasaansluiting. Ze worden voorzien van zonnepanelen. Regenwater wordt hergebruikt.  Houtskeletbouw aan de voor- en aan de achterzijde van de woningen staat gepland. Er wordt cellulose (gemalen gebruikt papier) isolatie gebruikt. De vloeren en fundamenten zijn van circulair (vergruisd gebruikt) beton. De tussenmuren zijn gemaakt van kalkzandsteen en komen een klein stukje los van elkaar te staan, waardoor er geen contactgeluiden zullen zijn. Elke woning en appartement krijgt vloerverwarming en een lucht-water warmtepomp.  
Voor
 het beheer en onderhoud van de woningen en appartementen en de gezamenlijke binnen- en buitenruimtes wordt een notariële overeenkomst met Reuvers Duurzame Ontwikkeling gemaakt.                                                                             

Besluitvorming

De vereniging gaat uit van gelijkwaardigheid van alle leden. Wij werken met gezamenlijk gedragen besluitvorming. Voor verstrekkende thema's, die iedereen raken, wordt een proces in negen stappen doorlopen. Er wordt gewerkt met besluitkringen van twee tot vijf leden, waarbij de leden van de vereniging worden meegenomen in het traject naar besluitvorming toe. Voor minder verstrekkende thema's werken we met een verkorte versie ervan.
Wij gaan respectvol met elkaar om en wij gaan ons scholen in goede communicatie, via de methode van verbindend communiceren.

Groen

Er komt een grote gezamenlijke binnentuin voor groenten, bloemen, kruiden en kleinfruit. In een later stadium wordt er bekeken of er op het terrein mogelijkheden zijn voor een boomgaard, een voedselbos en kleine dieren. De binnentuin in het carré en de eventueel andere (voedsel)tuinen worden verzorgd door de bewoners van de gemeenschap op biologische wijze en mogelijk met toepassing van permacultuur. De achterkant van de woningen komt aan de binnentuin. Voor de bewoners is de binnentuin ook een plek om te recreëren. Aan de voorzijde, de buitenkant van het carré, heeft iedere woning een groenstrook van 3 meter.
Tussen de achtertuinen maken we halfhoge natuurlijke begrenzingen, bv. struiken, heesters met bessen of vruchten. 
Er is overleg met een landschapsarchitect voor indeling van het groen op Hof Lindebeek. Wij vinden het belangrijk dat er een groene woonomgeving ontstaat, die rust uitstraalt.  
We richten onze tuin zo in dat deze ook aantrekkelijk is voor mensen in een rolstoel, voor ouderen om in te wandelen, te zitten, en om eventueel een handje te helpen. 

juli 2021