Plan

Locatie

Hof Lindebeek, voorheen Stevenshof, ligt op een rustige, mooie locatie in het dorp Stevensbeek. Hof Lindebeek bestaat uit een complex van panden met monumentale status en omliggende gronden. De gebouwen dragen een rijke historie en zijn gebouwd in 1910-1913. Ze hebben o.a. gediend als modelboerderij, klooster en groepsaccommodatie. Reuvers Duurzame Ontwikkeling heeft de locatie gekocht en wil de kloostergebouwen en direct aangrenzende gronden (her)bestemmen voor wonen met zorg en/of beschermd wonen en omliggende gronden ontwikkelen voor woningbouw en groen/water. 

Op de direct aan de kloostergebouwen grenzende gronden wordt in carrévorm nieuwbouw toegevoegd (schuurgebouwen). O.a. in deze bebouwing willen wij onze woongemeenschap voor ongeveer 22 huishoudens (stellen, gezinnen, alleenstaanden) vestigen, zodat wij onze visie en missie: 'wonen met elkaar in goed nabuurschap en zorg hebben voor elkaar en anderen die op ons pad komen', kunnen realiseren.

Reuvers Duurzame Ontwikkeling staat ervoor open om onze woongemeenschap hier te realiseren en wil dan ook aan onze plannen medewerking verlenen.Wij zijn erg blij dat wij deze unieke gelegenheid krijgen.

Voorzieningen in Stevensbeek en omgeving

In Stevensbeek zijn veel scholen: Metameer havo/vwo, de Korenaer V.S.O., basisschool Pater Eymard, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf.
Boxmeer, St. Anthonis en Overloon zijn plaatsen die op 5 à 6 kilometer afstand van Stevensbeek liggen. Venray ligt op 11 kilometer afstand. In deze plaatsen zijn veel voorzieningen en winkels.
Vanuit Stevensbeek vertrekt 1x per uur een bus naar Boxmeer en 1x per uur een bus naar Venray. Vanuit Boxmeer en Venray rijden 2x per uur treinen richting Nijmegen en Roermond.

Kerngroep

De initiatiefnemers Marjan Driessen, Piet Vloemans en Jo van der Putten vormen de kerngroep en het eerste bestuur van vereniging binnentuin-hoflindebeek. Zij ontwikkelen samen met Reuvers Duurzame Ontwikkeling het plan een woongemeenschap  in de 'schuurgebouwen' te huisvesten. De kerngroep aangevuld met gelijkgestemden vormen uiteindelijk de woongemeenschap.
Er zijn verscheidene gesprekken geweest met de directeur van Reuvers Duurzame Ontwikkeling te Oss, Dhr. Theo van der Maazen en architect Frans van de Looi van architectenbureau van de Looi te Arnhem teneinde een project te realiseren dat alle partijen past.

Woongemeenschap

De woongemeenschap is een gemeenschap van gelijkgestemden met als rechtsvorm de vereniging. Het in een vertrouwde en kleinschalige omgeving wonen en zorg geven of ontvangen als dat gewenst is, is uitgangspunt. Dat betekent dat een bewoner zorg geeft aan een bewoner die dat nodig heeft. Voortdurend wordt geprobeerd de balans tussen zorg geven en ontvangen op peil te houden, zodat het haalbaar blijft voor elkaar te zorgen. 

Er is geen specifieke (zorg)doelgroep benoemd zoals problematiek of leeftijd. In de gemeenschap voelt elk individu zich beschermd en veilig. Elke bewoner mag er zijn, zijn/ haar kwaliteiten tonen en inzetten. De gemeenschap is een plek voor groei en persoonlijke ontwikkeling van de bewoners.  
                
De 
ambitie van de gemeenschap is het creëren van een zorgzame omgeving met goed nabuurschap. Het gaat dan om helpen bij dagelijkse dingen, bijv. koken en wassen voor elkaar en gezamenlijke activiteiten, bijv. samen de tuinen onderhouden. Dat betekent dat naast het in gemeenschapsverband zorgen voor elkaar ook professionele zorg nodig zal blijven. Dit zal echter veel beperkter zijn dan bij individuele bewoning. Daarnaast biedt de gemeenschap bescherming tegen eenzaamheid. Voor de ouderen die in zorgappartementen in het kloostergebouw komen wonen, kunnen we een zorgfunctie hebben als maatje of vrijwilliger. Het kloostergebouw hoort niet bij woongemeenschap binnentuin, maar gaat beheerd worden door een zorgorganisatie.                        

De gemeenschap heeft een ‘groene’ doelstelling, namelijk duurzaam, natuurinclusief en sociaal leven en wonen op gelijkwaardige basisDaarbij hoort ook het zoveel mogelijk delen van spullen en ruimtes en gastvrijheid, openheid naar de grotere omgeving:

  • een gezamenlijke groententuin, kleinfruit-, bloemen- en/ of kruidentuin en boomgaard;
  • gedeeld tuingereedschap, wasmachines, vervoer, etcetera;
  • gezamenlijke binnen- en buitenruimtes voor ontmoeting;
  • actieve rol in de ontmoeting van andere bewoners van Hof Lindebeek, het zorgcomplex in het monument en de bewoners van Stevenbeek door het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap én omgeving.

Wonen

In U-vorm worden drie woongebouwen met ontmoetingsruimte ontwikkeld. Hierin worden ongeveer 22 woningen en appartementen gevestigd, die zijn voorzien van alle benodigde voorzieningen, behalve van hetgeen in gezamenlijkheid aanwezig is. Het gaat dan om bergruimte, wasruimte, ontmoetingsruimte, hobbyruimte en logeerruimte. Omdat er ruimtes worden gedeeld, kunnen de ‘individuele’ woningen met minder woonoppervlakte toekomen. De woningen en appartementen zijn allemaal levensloopbestendig. Waarbij voor enkele woningen geldt dat deze volledig gelijkvloers zijn. Deze woningen zijn het meest geschikt voor zorgontvangers. De woningen en appartementen zijn te koop of te huur (vrije sector huurprijzen en huurprijzen sociale woningbouw).

De woningen en appartementen worden duurzaam gebouwd en hebben geen gasaansluiting. Ze worden voorzien van zonnecollectoren. Regenwater wordt hergebruikt.  Een warmtepomp en een sedumdak of -daken zijn wensen die er nog zijn. Houtskeletbouw aan de voor- en aan de achterzijde van de woningen staat gepland. Er wordt kalkhennep of cellulose isolatie gebruikt. De vloeren, fundamenten en tussenmuren zijn van circulair beton. Er wordt vloerverwarming aangelegd .  
Voor
 het beheer en onderhoud van de woningen en appartementen en de gezamenlijke binnen- en buitenruimtes wordt een overeenkomst met Reuvers Duurzame Ontwikkeling gemaakt.                                                                             

Besluitvorming

De vereniging heeft een sociocratische bestuursvorm. Dat is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van alle leden. Dat komt tot uiting in het principe van het consentbeginsel. Het consentbeginsel is het basisprincipe voor besluitvorming binnen sociocratie. Dat houdt in dat een besluit genomen wordt, wanneer geen van de leden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit en iedereen consent geeft. Wij gaan respectvol met elkaar om en wij gaan ons scholen in goede communicatie, bv. via de methode van geweldloos of verbindend communiceren.

Groen

Er komen gezamenlijke tuinen, zoals een groenten-, een fruit-, kruiden-, bloementuin, een boomgaard. De binnentuin in het carré en de eventueel andere (voedsel)tuinen worden verzorgd door de bewoners van de gemeenschap (dagbesteding) op biologische wijze en mogelijk met toepassing van permacultuur. Om te recreëren wordt er houten tuinmeubilair (banken, picknicktafels) geplaatst . 
Er wordt gebruik gemaakt van halfhoge natuurlijke begrenzingen tussen de achtertuinen van de woningen, geen hoge schuttingen. Begrenzingen kunnen bestaan uit struiken, heesters met bessen of vruchten. 
Er is overleg met een landschapsarchitect voor indeling van het groen op Hof Lindebeek. Wij vinden het belangrijk dat er een groene woonomgeving ontstaat, die rust uitstraalt. Voor de bouw van de woningen zullen bomen gekapt gaan worden. Daarvoor willen we nieuwe inheemse bomen gaan planten. 
We richten onze tuin zo in dat deze ook aantrekkelijk is voor mensen in een rolstoel, voor ouderen om in te wandelen, te zitten, en om eventueel een handje te helpen. Als referentie aan de oorspronkelijke functie van Hof Lindebeek, modelboerderij Lactaria genaamd, zouden er op een stuk van de grond b.v. aan de achterkant van het   perceel kleinere dieren gehouden kunnen worden.

maart 2020