Privacyverklaring

Privacyverklaring voor vereniging de Binnentuin-Hoflindebeek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. De persoonsgegevens die je aan vereniging Binnentuin-Hoflindebeek (hierna: de Binnentuin) ter beschikking hebt gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG-regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dat als Vereniging doen en ermee omgaan.

Onze contactgegevens
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
adres: Het Brevier 27, 5844AS Stevensbeek
telefoon: 0485 785938

1.De persoonsgegevens die wij verwerken
De Binnentuin verwerkt jouw persoonsgegevens nadat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voornaam, achternaam, geslacht, geboortejaar en leeftijd, datum ingang aspirantlidmaatschap, datum ingang lidmaatschap, ik wil een woning in woongemeenschap de Binnentuin kopen of huren, telefoonnummer, e-mailadres, huidige woonplaats en adres.
Foto’s:
Foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt in het kader van publiek toegankelijke evenementen waarop personen herkenbaar zijn, worden door ons alleen gebruikt na goedkeuring van betrokkene. Dit kan zijn voor een publicatie in onze nieuwsbrief, voor een artikel in een krant of blad, in brochures en flyers.
Voor afbeeldingen in het kader van activiteiten van de Binnentuin zelf, waarop jij herkenbaar bent te zien, vraagt de Binnentuin ook toestemming aan jou voor publicatie en voor gebruik op de website van de Binnentuin.

2.Het doel van de verwerking van de in punt 1. genoemde persoonsgegevens:
Verzenden van algemene Verenigingsinformatie, nieuwsbrieven, artikelen, flyers, brochures en uitnodigingen voor deelname aan gemeenschapsactiviteiten aan de leden van de Binnentuin.
Het bijeenroepen van de leden b.v. voor een Algemene Leden Vergadering.
Het op de hoogte houden van relevante persoonsgegevens t.b.v. de leden van de Binnentuin zelf.

3. Wie slaat de gegevens op?
De persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde documenten.
De voorzitter beheert de persoonsgegevens en schoont bestanden van tijd tot tijd op (minimaal 1 maal per jaar).
Je kunt jezelf te allen tijde de keuzes voor het delen van je persoonsgegevens met je medebewoners van woongemeenschap de Binnentuin wijzigen.

4. Waar komen de gegevens vandaan?
Jouw gegevens verstrek jijzelf aan de Binnentuin. Door een volledig ingevuld kennismakingsformulier via de website van de Binnentuin aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen. Na een bezoek aan de locatie en een kennismakingsgesprek wordt via een mail aan jou toestemming gevraagd, dat de Binnentuin jouw persoonsgegevens bewaart. Zo gauw je deze mail hebt beantwoord en retour gestuurd hebt aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met: ‘Ja, ik ben akkoord’, ben je aspirant-lid van de Binnentuin geworden en mag de Binnentuin jouw persoonsgegevens bewaren, zoals die onder 1.) zijn genoemd.
Je persoonsgegevens zoals vermeldt onder 1. worden beveiligd opgeslagen.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Binnentuin vindt de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alleen leden en aspirant-leden delen jouw persoonsgegevens.
Alleen bestuursleden hebben toegang tot het inzien van dossiers en printbestanden.
Daarnaast beveiligen we de toegang van computer, website en opslagsysteem, zó dat persoonlijke bestanden beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. De beveiliging wordt voortdurend voorzien van updates.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Verstrekking aan niet-leden en niet-aspirant-leden
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit zonder jouw toestemming aan niet-leden en niet-aspirant-leden verstrekt.

7. Vernietiging van de gegevens.
Bestanden met de gegevens van mensen die zich afgemeld hebben als aspirant-lid of lid van de Binnentuin worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 1 maal per jaar vernietigd.

8. Cookies of vergelijkbare technieken.
De Binnentuin gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of beperken.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te beperken tot het allernoodzakelijkst. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor je persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Binnentuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens over welke wij van jou beschikken in een computerbestand naar je te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot beperking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle persoonsgegevens van een belangstellende, aspirant-lid of van een lid worden verwijderd uit het persoonsgegevensbestand van de Binnentuin, als deze belangstellende, aspirant-lid of lid geen belangstellende, aspirant-lid of lid meer is van de Binnentuin.

Tot slot
Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij het graag. Dit kan door een email te versturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoneren naar 0485 785938.
(KvK De nieuwe privacywet in 10 stappen.)