WAAR STAAN WE VOOR, WAAR GAAN WE VOOR

 

Woongemeenschap de Binnentuin is ontstaan vanuit de behoefte een zorgzame woonomgeving te creëren en in stand te houden. Gelijkwaardigheid, onderlinge betrokkenheid, zorg voor de aarde en voor al wat leeft, staan bij ons centraal. Plezier en gezelligheid zien we hierbij als de spreekwoordelijke ‘Brabantse’ gemoedelijkheid.

Het karakteristieke woonconcept in U-vorm  bestaat uit zelfstandige woningen (koop en huur), een huis van de gemeenschap 'het Lindehuis' en een grote, gezamenlijke binnentuin. We denken inclusief, iedereen die de uitgangspunten van de woongemeenschap onderschrijft is welkom.

We zetten ons actief in om onze visie waar te maken.

Ons woonproject kent de volgende drie pijlers:

 1. LEVEN IN VERBINDING

We nemen -ieder naar eigen kunnen- onze verantwoordelijkheid en:

 • Gaan respectvol met elkaar om, waarbij we diversiteit (verschillen) zien als meerwaarde en privacy en eigenheid gewaarborgd zijn.
 • Bekwamen ons in het ‘verbindend communiceren’ en besluiten op basis van consent.
 • Verzorgen samen het Lindehuis en ondernemen regelmatig activiteiten.
 • Zijn betrokken op de omgeving: de buurt en Stevensbeek.

 

 1. ZORGZAME WOONOMGEVING

Voor ons is dit een breed begrip waaronder we verstaan:

 • Samenleven in groei en ontwikkeling, zoeken naar nieuwe wegen.
 • Leven in goed nabuurschap en bijdragen aan het welzijn van een ander.
 • Dat we samen sterk staan en minder snel afhankelijk zijn van zorg- en andere instanties.
 • Professionele en structurele zorg kunnen we niet bieden; elkaar helpen wel.

 

 1. GROEN EN DUURZAAM

Duurzaam en groen leven vinden we belangrijk voor ons zelf en de toekomst van de wereld:

 • Het ontwerp van onze woningen maakt het mogelijk om milieuvriendelijk en energiezuinig te leven.
 • Door het delen van voorzieningen en gebruiksvoorwerpen kunnen we minder consumeren en eenvoudiger leven.
 • Als bewoners dragen we verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke tuin en groenvoorzieningen. We doen dat op biologische wijze.